Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Актинолит


Селектор за бърза навигация

Актинолит

Клас: Силикати

Продукт на регионален или контактен метаморфизъм на магнезиев карбонат, мафични или ултрамафични скали (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са изключително редки.

Оригинално описание: ‘Actynolite’ Kirwan, R., 1794. 16th Species: Lamellar Actynolite — Elements of Mineralogy, Elmsly, London: 167 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: неизвестно.

Типов материал: неизвестен.

Етимология: от гръцките думи ακτίνα (актина) за ‘лъч’ и λίθος (литос) за ‘камък’, в алюзия за фиброзната природа на оригиналните образци.

Разпространение: Австрия: Цилертал; Китай: пл. Кунлун; Русия: Урал; Швейцария: от Цермат, Вале (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

Ca2(Mg,Fe)5Si8O22(OH)2

Основни елементи: водород (H), кислород (O), магнезий (Mg), силиций (Si), калций (Ca), желязо (Fe).

Кристални данни

Кристалография: моноклинна — призматичен. Кристален хабитус: като остриевидни кристали, до 15 cm; стълбовидни, могат да бъдат прегънати; зърнести до масивни. Срастване: просто или ламелно (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: добра по {110}; дели се по {100} (Anthony et al., 2001—2005). Лом: неравен. Издръжливост: крехък (Arem, 1987: 37). Твърдост: 5.5—6 (Lazzarelli, 2012). Плътност: 3.03—3.07 g/cm3 (Lazzarelli, 2012). Луминесценция: няма (Arem, 1987: 37).

Оптични свойства

Цвят: яркозелен до сивкавозелен; в тънък участък безцветен, бледозелен до наситенозелен (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до полупрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен (Anthony et al., 2001—2005). Показател на лъчепречупване: 1.6—1.63 — анизотропен [двуосен (-)] (Lazzarelli, 2012). Двойно лъчепречупване: 0.03. Разсейване: няма. Плеохроизъм: слаб, X = бледожълто, жълтеникавозелено, Y = бледо жълто-зелено, зелено; Z = бледозелено, тъмно зеленикавосиньо (Anthony et al., 2001—2005).

Материал от ‘Хранилище’

3 образци: 0260 — 1.12 ct, Танзания; 0261 — 0.96 ct, Танзания; 0075 — 1.48 ct, Шри Ланка.


Изглед галерия