Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Родонит


Селектор за бърза навигация

Родонит

Клас: Силикати
Група: Родонит

Разновидности | Имена:

В манган-съдържащи залежи, образувани от хидротермални, контактни и регионални метаморфни и седиментни процеси (Anthony et al., 2001—2005).
Орлец — образец 0741
Орлец — образец 0741, снимка © НПМ

Оригинално описание: ‘Rhodonit’ [Germar, E. F., 1819. Ueber die kohlenstoff- und kieselsauren Manganerze des Unterharzes — Journal für Chemie und Physik 26: 113 виж в ‘Библиотека’] Jasche, C. F., 1817. Das Rothmanganerz in der Gegend von Elbingerode am Harz — Kleine Mineralogische Schriften 1: 1—9 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: рудник Кайзер Франц (рудник Кьониг Вилхелм), Шевенхолц, Елбингероде, Харц, Саксония-Анхалт, Германия.

Типов материал: неизвестен.

Етимология: от гръцкото ρόδον за ‘розов’, отнасящо се до цвета му.

Разпространение: Австралия: Нов Южен Уелс; Бразилия: Минас Жерайс; Русия: Урал, Свердловска област; САЩ (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

CaMn3Mn(Si5O15)

Основни елементи: кислород (O), силиций (Si), манган (Mn).

Кристални данни

Кристалография: триклинна — пинакоидален. Кристален хабитус: кристалите груби, обикновено плосковидни. Срастване: ламелно, с {010} като равнина на срастване (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: съвършена по {110} и {110}, добра по {001} (Anthony et al., 2001—2005). Лом: мидест до неравен (Anthony et al., 2001—2005). Издръжливост: няма данни. Твърдост: 5.5—6.5 (Anthony et al., 2001—2005). Плътност: 3.57—3.76 g/cm3 (Anthony et al., 2001—2005). Луминесценция: няма.

Оптични свойства

Цвят: розов до кафеникавочервен, сив или жълт; безцветeн до бледорозов в тънък участък (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до полупрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен (Anthony et al., 2001—2005). Показател на лъчепречупване: 1.711—1.748 — анизотропен [двуосен (+)] (Anthony et al., 2001—2005). Двойно лъчепречупване: 0.013. Разсейване: няма данни. Плеохроизъм: слабо; X = жълтеникавочервено; Y = розово-червено; Z = светло жълтеникавочервено (Anthony et al., 2001—2005).

Материал от ‘Хранилище’

1 образец: 0741 — 2.55 ct, Русия, Уралски федерален окръг, Свердловска област, Сисертски район, Среден Урал, находище Малоседелниковское, 56.646111° с. ш. 60.740278° и. д..


Изглед галерия