Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Лизардит


Селектор за бърза навигация

Лизардит

Клас: Силикати
Група: Каолинит-серпентин

Обикновено продукт на ретрограден метаморфизъм, замества оливин, ортопироксен или други минерали в ултрамафични скали (Anthony et al., 2001—2005).

Оригинално описание: Whittaker, E. J. W., Zussman, J., 1956. The characterization of serpentine minerals by X-ray diffraction — Mineralogical Magazine 31: 107—126 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: Източната скала, залив Кенак, Кенак, полуостров Лизард, Корнуол, Англия; северен бряг на Горното езеро, Минесота, САЩ.

Типов материал: Природонаучен музей, Лондон, Англия, 1955, 243; Национален природонаучен музей, Смитсониън, Вашингтон, САЩ, 114569 (Anthony et al., 2001—2005).

Етимология: по типовото находище, полуостров Лизард, Корнуол, Англия.

Разпространение: вероятно най-честият серпентинов минерал: Австралия; Англия; Италия; Канада; САЩ; Япония (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

Mg3Si2O5(OH)

Основни елементи: водород (H), кислород (O), магнезий (Mg), силиций (Si).

Кристални данни

Кристалография: триклинна — пинакоидален. Кристален хабитус: кристалите редки, до 2 mm, като триъгълни плочи до пресечени триъгълни пирамиди; често като изключително финозърнести люспи и масивни агрегати (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: съвършена по {0001} (Anthony et al., 2001—2005). Лом: кристалите се огъват лесно (Anthony et al., 2001—2005). Издръжливост: няма данни. Твърдост: 2.5 (Anthony et al., 2001—2005). Плътност: 2.55 g/cm3 (Anthony et al., 2001—2005). Луминесценция: няма.

Оптични свойства

Цвят: зелен, светложълт до бял; безцветен до бледозелен в тънък участък (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: полупрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: восъчен (Anthony et al., 2001—2005). Показател на лъчепречупване: 1.538—1.560 — анизотропен [двуосен (-)] (Anthony et al., 2001—2005). Двойно лъчепречупване: 0.012. Разсейване: няма. Плеохроизъм: няма.

Материал от ‘Хранилище’

1 образец: 0656 — 0.55 ct, без данни за находище.


Изглед галерия