Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Фриделит


Селектор за бърза навигация

Фриделит

Клас: Силикати

В метаморфозирали мангано-железни залежи (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са изключително редки.

Оригинално описание: Bertrand, E., 1876. Sur un nouveau minéral des Pyrénees — Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l’Académie des Sciences 82: 1167—1168 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: проход д’Азе, долина Лурон, От Пирене, Франция.

Типов материал: неизвестен.

Етимология: на бележития френски химик и минералог Шарл Фридел.

Разпространение: Австралия; Австрия: Тирол; Казахстан; САЩ: при Франклин, Ню Джърси; Франция: долината Лурон; Швеция; Южна Африка (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

Mn8Si6O15(OH,Cl)10

Основни елементи: водород (H), кислород (O), силиций (Si), хлор (Cl), манган (Mn).

Кристални данни

Кристалография: моноклинна — призматичен. Кристален хабитус: като псевдохексагонални плочки, може да бъде хемиморфен, до 1 cm; по-рядко като тънки игли или като влакнести или пластинчати агрегати; масивни. Срастване: универсално, повторено до [110] и [110], съставна равнина {001}, давайки псевдоромбоедрична симетрия (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: съвършена по {0001} (Anthony et al., 2001—2005). Лом: неравен (Arem, 1987: 100). Издръжливост: крехък (Arem, 1987: 100). Твърдост: 4—5 (Arem, 1987: 100). Плътност: 3.06—3.19 g/cm3 (Lazzarelli, 2012). Луминесценция: няма.

Оптични свойства

Цвят: бледорозов, кафеникавочервен, тъмночервен, кафяв (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до полупрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен (Arem, 1987: 100). Показател на лъчепречупване: 1.627—1.663 — анизотропен [едноосен (-)] (Lazzarelli, 2012). Двойно лъчепречупване: 0.032—0.035. Разсейване: няма. Плеохроизъм: няма.

Материал от ‘Хранилище’

1 образец: 0086 — 0.35 ct, САЩ, Ню Джърси, окръг Съсекс, Франклин.


Изглед галерия