Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Петалит


Селектор за бърза навигация

Петалит

Клас: Силикати

В гранитни пегматити, на места представлява литиева руда (Anthony et al., 2001—2005).
Петалит — образец 0425
Петалит — образец 0425, снимка © НПМ

Оригинално описание: ‘Petalit’ d’Andrada, J. B., 1800. Kurze Angabe der Eigenschaften und Kennzeichen einiger neuen Fossilien aus Schweden und Norwegen, nebst einigen chemischen Bemerkungen über dieselben — Allgemeines Journal der Chemie 4: 36—37 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: мините Утьо, Утьо, лен Сьодерманланд, Швеция.

Типов материал: Технически университет ‘Минна академия’, Фрайберг, Германия, 26512 (Anthony et al., 2001—2005).

Етимология: от гръцки за лист, в алюзия за перфектното му базално разцепване.

Разпространение: Австралия; Бразилия: Минас Жерайс; Зимбабве; Италия; Канада; Намибия: Карибиб; САЩ; Финландия; Швеция (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

LiAlSi4O10

Основни елементи: литий (Li), кислород (O), алуминий (Al), силиций (Si).

Кристални данни

Кристалография: моноклинна — призматичен. Кристален хабитус: кристалите плосковидни по {010}, до 2 m; някои страни може да бъдат набраздени. Срастване: често по {001}, ламелно (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: съвършена по {001}, слаба по {201} (Anthony et al., 2001—2005). Лом: несъвършен мидест (Anthony et al., 2001—2005). Издръжливост: крехък (Arem, 1987: 149). Твърдост: 6—6.5 (Arem, 1987: 148). Плътност: 2.4 g/cm3 (Lazzarelli, 2012). Луминесценция: няма. Други: термолуминесцентен (Anthony et al., 2001—2005).

Оптични свойства

Цвят: безцветен, бял, сив, рядко червеникав или зеленикав; безцветен в тънък участък (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до полупрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен (Anthony et al., 2001—2005). Показател на лъчепречупване: 1.502—1.523 — анизотропен [двуосен (+)] (Lazzarelli, 2012). Двойно лъчепречупване: 0.012—0.016. Разсейване: 0.0141. Плеохроизъм: няма.

Материал от ‘Хранилище’

4 образци: 0434 — 1.15 ct, Бразилия; 0425 — 0.98 ct, Бразилия; 0287 — 4.20 ct, Бразилия; 0356 — 1.88 ct, Бразилия.


Изглед галерия