Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Библиотека > Публикация — идентификатор 0100Публикация — идентификатор 0100 [Breithaupt, J. F. A. 1818]

Breithaupt, J. F. A.
1818

Gattung B. Amblygonit

Handbuch der Mineralogie von C. A. S. Hoffmann, Craz und Gerlach, Freiberg 4: 159—161

Публикувана през 1818 в ‘Handbuch der Mineralogie von C. A. S. Hoffmann’; съдържа оригиналното описание на минерала амблигонит.

външна връзка [PDF]