Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Библиотека > Речник — ахондритРечник — ахондрит

каменeн метеорит, който не съдържа хондри