Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Библиотека > Речник — диагенеза



Речник — диагенеза

промяната на седимент или съществуващи седиментни скали в седиментна скала по време на и след скално образуване, при температури и налягания по-малки от тези, необходими за образуването на метаморфни скали