Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Библиотека > Речник — екструзивен, екструзивнаРечник — екструзивен, екструзивна

вид магмено вулканично скално формиране, в която гореща магма от вътрешността на Земята изтича върху повърхността като лава или експлодира в атмосферата, за да падне обратно като пирокласти или туфа