Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Библиотека > Речник — тенебресценцияРечник — тенебресценция

способността на минерали да променят цвета си при излагане на слънчева светлина