Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Образци скъпоценни камъни по цвят: син


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Образци скъпоценни камъни по цвят: син [изглед галерия] (страница 2)

Кордиерит — образец 0214
Кордиерит — образец 0380
Кордиерит — образец 0381
Кордиерит — образец 0389
Кордиерит — образец 0390
Танзанит — образец 0220
Танзанит — образец 0281
Танзанит — образец 0460
Лапис лазули — образец 0604

Образци скъпоценни камъни по цвят: син — 29
първа предишна страница 2 от 2