Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Образци скъпоценни камъни по цвят: много наситено синкаво зелен


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Образци скъпоценни камъни по цвят: много наситено синкаво зелен [изглед галерия] (страница 2)

Флуорит — образец 0137
Флуорит — образец 0138
Халцедон — образец 0088
Халцедон — образец 0403
Амазонит — образец 0100
Амазонит — образец 0101
Лазулит — образец 0066
Променящ цвета си гранат — образец 0272
Индиголит — образец 0732
Индиголит — образец 0105

Образци скъпоценни камъни по цвят: много наситено синкаво зелен — 30
първа предишна страница 2 от 2