Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Родохрозит — образец 0028, снимка © НПМ
Родохрозит — образец 0028, снимка © НПМ

Родохрозитобразец 0028

Произход

Източна Азия
Китай, Гуанси-джуански автономен район, Уджоу, Цану, рудник Утон, 23.81° с. ш. 111.378° и. д.
Родохрозит — образец 0028, карта на находището
Данни

Тегло: 0.50 ct; размери: 6.00 | 4.13 | 2.96 mm; форма: овал; цвят: умерено светло наситено пурпурно червен; много леко кафеникав; чистота: око-чист; шлифовка: много добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; много добра смесен стил шлифовка.

Още информация от ‘Класификация’


Първичен минерал в хидротермални жили; в метаморфни залежи; често срещан в карбонатити; автогенен и вторичен в седименти; рядкост в гранитни пегматити (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са редки. Най-големият фасетиран образец е 59.65 каратов от Южна Африка (Arem, 1987: 162).