Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Церусит — образец 0029, снимка © НПМ
Церусит — образец 0029, снимка © НПМ

Церуситобразец 0029

Произход

Южна Африка
Намибия, Ошикото, Цумеб
Церусит — образец 0029, карта на находището
Данни

Тегло: 3.71 ct; размери: 9.31 | 5.60 | 4.06 mm; форма: осмоъгълник; цвят: много светло червеникавооранжев; чистота: око-чист; шлифовка: много добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; много добра степенчат стил шлифовка. Източник: Джон Брадшоу, Coast to Coast Rare Stones International.

Още информация от ‘Класификация’


Чест в окислителната зона на оловни залежи, където може да представлява важна руда (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са много редки. Най-големият фасетиран камък е 408 каратов от Цумеб, Намибия (Arem, 1987: 64).