Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Левцит — образец 0064, снимка © НПМ
Левцит — образец 0064, снимка © НПМ

Левцитобразец 0064

Произход

Европа
Италия
Левцит — образец 0064, карта на находището
Данни

Тегло: 0.05 ct; размери: 3.12 | 3.12 | 2.33 mm; форма: кръг; цвят: много светложълт; чистота: леко включен; шлифовка: средна; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; смесен стил шлифовка.

Още информация от ‘Класификация’


В богати на калий мафични и ултрамафични лави (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са изключително редки.