Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Кунцит — образец 0146, снимка © НПМ
Кунцит — образец 0146, снимка © НПМ

Кунцитобразец 0146

Произход

Южна Азия
Афганистан
Кунцит — образец 0146, карта на находището
Данни

Тегло: 7.25 ct; размери: 15.93 | 8.56 | 7.12 mm; форма: овал; цвят: умерено светловиолетов; много леко сивкав; чистота: око-чист; шлифовка: много добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; много добра португалски стил шлифовка. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.

Още информация от ‘Класификация’


Розова разновидност на сподумена.