Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Рубин


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Рубин — образец 0147, снимка © НПМ
Рубин — образец 0147, снимка © НПМ

Рубинобразец 0147

Произход

Източна Африка
Мозамбик
Рубин — образец 0147, карта на находището
Данни

Тегло: 0.02 ct; размери: 1.96 | 1.93 | 1.20 mm; форма: кръг; цвят: умерено тъмнопурпурен; наситен; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: нагряване.
Бележки

Малък, много чист образец; отлична шлифовка стил брилянт. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.

Други образци
Рубин — образец 0318Рубин — образец 0276Рубин — образец 0629Рубин — образец 0654

Още информация от ‘Класификация’


Червената разновидност на корунда. Червеният цвят се дължи на малки количества тривалентен хром, замeнящ алуминия в кристалната структура.