Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Авантюрин — образец 0159, снимка © НПМ
Авантюрин — образец 0159, снимка © НПМ

Авантюринобразец 0159

Произход

Южна Азия
Индия
Авантюрин — образец 0159, карта на находището
Данни

Тегло: 6.53 ct; размери: 12.20 | 10.16 | 6.96 mm; форма: овал; цвят: умерено тъмнозелен; много леко сивкав; чистота: полупрозрачен; шлифовка: средна; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; шлифовка стил кабошон.

Други образци
Авантюрин — образец 0161Авантюрин — образец 0624

Още информация от ‘Класификация’


Скала; кварц с включeния от фуксит (хромов мусковит, зеленикава разновидност на мусковита).