Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Арагонит — образец 0190, снимка © НПМ
Арагонит — образец 0190, снимка © НПМ

Арагонитобразец 0190

Произход

Европа
Чехия, Бохемия, Устeцки край, Билина
Арагонит — образец 0190, карта на находището
Данни

Тегло: 2.16 ct; размери: 9.89 | 7.74 | 5.08 mm; форма: круша; цвят: много светложълт; чистота: око-чист; шлифовка: добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; добра смесен стил шлифовка.

Още информация от ‘Класификация’


В изветрителни залежи; в агломерат в горещи извори; характерeн за метаморфизъм с високо налягане, нискотемпературен; вторичен компонент в променени ултрамафични скали (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са много редки. Най-големият фасетиран камък е 110 каратов от Билина, Чешка република (Arem, 1987: 46).