Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Сфалерит — образец 0198, снимка © НПМ
Сфалерит — образец 0198, снимка © НПМ

Сфалеритобразец 0198

Произход

Европа
Испания
Сфалерит — образец 0198, карта на находището
Данни

Тегло: 0.15 ct; размери: 3.04 | 3.03 | 2.14 mm; форма: кръг; цвят: умерено оранжево-жълт; наситен; чистота: око-чист; шлифовка: добра; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; добра смесен стил шлифовка.

Още информация от ‘Класификация’


Формира се в широк диапазон от ниско до високотемпературни хидротермални условия; във въглища, варовик и други седиментни отлагания (Anthony et al., 2001—2005). Известни са фасетирани образци от Испания с тегло над 350 карата.