Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Александрит — образец 0288, снимка © НПМ
Александрит — образец 0288, снимка © НПМ

Александритобразец 0288

Произход

Южна Америка
Бразилия, Минас Жерайс, Антониу Диас, Eмачита
Александрит — образец 0288, карта на находището
Данни

Тегло: 0.50 ct; размери: 5.71 | 4.23 | 2.70 mm; форма: овал; цвят: умерено светло много леко синкаво зелен; леко сивкав; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; отлична смесен стил шлифовка. Сертифициран за идентичност от лабораторията при (AIGS) Asian Institute of Gemological Sciences, GB13090665. Източник: Дейвид Уайнберг, Multicolour Gems Ltd.

Още информация от ‘Класификация’


Зелена хромова разновидност на хризоберила; проявява промяна на цвета при естествена и изкуствена светлина. Наименуван през 1842 г. от Нилс Адолф Ерик Норденшелд в чест на Александър II, император на Русия.