Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Евклаз — образец 0319, снимка © НПМ
Евклаз — образец 0319, снимка © НПМ

Евклазобразец 0319

Произход

Южна Америка
Бразилия
Евклаз — образец 0319, карта на находището
Данни

Тегло: 0.92 ct; размери: 7.58 | 5.32 | 3.54 mm; форма: овал; цвят: много светло жълтеникавозелен; чистота: око-чист; шлифовка: много добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; много добра смесен стил шлифовка. Източник: Дона и Джон Роудс, D&J Rare Gems, Ltd.

Още информация от ‘Класификация’


Продукт на разграждане на берил в пегматити и в нискотемпературни алпийски жили (Anthony et al., 2001—2005). Изключително рядък скъпоценен камък.