Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Андезин — образец 0331, снимка © НПМ
Андезин — образец 0331, снимка © НПМ

Андезинобразец 0331

Произход

Централна Африка
Демократична република Конго
Андезин — образец 0331, карта на находището
Данни

Тегло: 1.34 ct; размери: 8.36 | 6.97 | 4.51 mm; форма: шестоъгълник; цвят: умерено червен; леко кафеникав; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: дифузия.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Hexaelongatis 2’, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Андезин — образец 0305Андезин — образец 0306Андезин — образец 0129Андезин — образец 0410Андезин — образец 0320Андезин — образец 0726Андезин — образец 0727Андезин — образец 0267Андезин — образец 0342Андезин — образец 0345Андезин — образец 0278Андезин — образец 0349

Още информация от ‘Класификация’


Разновидност на албита; плагиоклазен фелдшпат с албит:анортит моларно съотношение в границите от 50:50 до 70:30.