Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Бингамит — образец 0332, снимка © НПМ
Бингамит — образец 0332, снимка © НПМ

Бингамитобразец 0332

Произход

Северна Америка
САЩ, Минесота, окръг Кроу Уинг, Кайюна
Бингамит — образец 0332, карта на находището
Данни

Тегло: 1.22 ct; размери: 8.32 | 6.21 | 2.56 mm; форма: шестоъгълник; цвят: умерено тъмно червеникавооранжев; много леко кафеникав; чистота: непрозрачен; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; дизайн ‘Hexaelongatis Cab 2’, отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Бингамит — образец 0317

Още информация от ‘Класификация’


Разновидност на халцедона с включeния от гьотит и/или хематит.