Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Клейофан — образец 0391, снимка © НПМ
Клейофан — образец 0391, снимка © НПМ

Клейофанобразец 0391

Произход

Европа
Испания
Клейофан — образец 0391, карта на находището
Данни

Тегло: 1.73 ct; размери: 7.09 | 5.92 | 4.20 mm; форма: възглавница; цвят: умерено светло зеленикавожълт; много леко сивкав; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; светло оцветен; отлична смесен стил шлифовка. Префасетиран от Multicolour Gems Ltd.

Още информация от ‘Класификация’


Остаряло име за светло оцветен (обикновено жълтеникав или зеленикав) до безцветен сфалерит с ниско съдържание на Fe и Mn.