Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Чароит — образец 0530, снимка © НПМ
Чароит — образец 0530, снимка © НПМ

Чароитобразец 0530

Произход

Северна Азия
Русия, Далекоизточен федерален окръг, Република Саха, Алдански щит, Мурунски масив
Чароит — образец 0530, карта на находището
Данни

Тегло: 2.01 ct; размери: 12.20 | 7.26 | 2.70 mm; форма: осмоъгълник; цвят: умерено тъмно синкавовиолетов; много леко сивкав; чистота: непрозрачен; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; дизайн ‘Octaelongatis Cab’, отлична шлифовка на Тан Пен.

Още информация от ‘Класификация’


В калиеви фелдшпатни метасоматити при контакта на нефелин и егиринови сиенити с варовици (Anthony et al., 2001—2005).