Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Ларимар — образец 0531, снимка © НПМ
Ларимар — образец 0531, снимка © НПМ

Ларимаробразец 0531

Произход

Централна Америка
Доминиканска република
Ларимар — образец 0531, карта на находището
Данни

Тегло: 0.39 ct; размери: 4.38 | 4.00 | 2.21 mm; форма: осмоъгълник; цвят: умерено светло много наситено синкаво зелен; леко сивкав; чистота: непрозрачен; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; дизайн ‘Octacab’, отлична шлифовка на Тан Пен.

Още информация от ‘Класификация’


Търговско наименование за синкав масивен пектолит от Доминиканската република.