Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Турмалин диня — образец 0534, снимка © НПМ
Турмалин диня — образец 0534, снимка © НПМ

Турмалин диняобразец 0534

Произход

Източна Африка
Мозамбик
Турмалин диня — образец 0534, карта на находището
Данни

Тегло: 1.14 ct; размери: 11.57 | 3.86 | 3.45 mm; форма: осмоъгълник; цвят: умерено тъмно много наситено зеленикаво син; много леко сивкав; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Octaelongatis 4’, отлична шлифовка на Тан Пен.

Още информация от ‘Класификация’


Разновидност на турмалина (предимно елбаит) с цветно зониране, показващо обикновено розова сърцевина и зелени ръбове, като диня.