Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Еремеевит — образец 0586, снимка © НПМ
Еремеевит — образец 0586, снимка © НПМ

Еремеевитобразец 0586

Произход

Южна Африка
Намибия, Еронго, планина Еронго
Еремеевит — образец 0586, карта на находището
Данни

Тегло: 0.14 ct; размери: 3.89 | 2.75 | 1.94 mm; форма: овал; цвят: умерено светло много леко зеленикавосин; много леко сивкав; чистота: око-чист; шлифовка: много добра; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; много добра смесен стил шлифовка. Източник: Джон Брадшоу, Coast to Coast Rare Stones International.

Още информация от ‘Класификация’


Рядък къснохидротермален минерал, образуван в гранитни пегматити (Anthony et al., 2001—2005). Един от най-редките скъпоценни камъни.