Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Орегонски слънчев камък — образец 0723, снимка © НПМ
Орегонски слънчев камък — образец 0723, снимка © НПМ

Орегонски слънчев камъкобразец 0723

Произход

Северна Америка
САЩ, Орегон
Орегонски слънчев камък — образец 0723, карта на находището
Данни

Тегло: 0.15 ct; размери: 3.62 | 3.16 | 2.55 mm; форма: шестоъгълник; цвят: светло червеникавооранжев; много леко кафеникав; чистота: око-чист; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Много чист образец; дизайн ‘Hexamixtum S 41-32’ [ъгълът на павилиона променен на 45.00], отлична шлифовка на Тан Пен.

Други образци
Орегонски слънчев камък — образец 0447Орегонски слънчев камък — образец 0008Орегонски слънчев камък — образец 0038Орегонски слънчев камък — образец 0446

Още информация от ‘Класификация’


Фелдшпат с включeния от мед; има съдържание от около 70% анортит и 30% албит; среща се в Орегон, САЩ.