Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Обсидиан — образец 0742, снимка © НПМ
Обсидиан — образец 0742, снимка © НПМ

Обсидианобразец 0742

Произход

без данни за находище
Данни

Тегло: 1.20 ct; размери: 6.75 | 5.79 | 3.47 mm; форма: правоъгълник; цвят: черен; чистота: непрозрачен; шлифовка: отлична; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; дизайн ‘Rectangulum Cab’, отлична шлифовка на Тан Пен.

Още информация от ‘Класификация’


Скала; смес на криптокристалинни зърна от силициеви минерали в суспензия като стъкло.