Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Тюркоаз


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Тюркоаз — образци [изглед галерия]


Вторичен минерал, срещащ се в хидротермални медно-порфирни находища (Anthony et al., 2001—2005). Един от най-старите скъпоценни камъни; използван от владетелите на Древен Египет.
Тюркоаз — образец 0601
0601
САЩ
Тюркоаз — образец 0602
0602
САЩ

Тюркоаз — образци — 2
страница 1