Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Гранат малая


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Гранат малая — образци [изглед галерия] (страница 2)


Разновидност на гранатите от серия пироп-спесартин със смесен състав.
Гранат малая — образец 0269
0269
Източна Африка
Гранат малая — образец 0238
0238
Танзания
Гранат малая — образец 0239
0239
Танзания
Гранат малая — образец 0399
0399
Танзания

Гранат малая — образци — 14
първа предишна страница 2 от 2