Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Смарагд


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Смарагд — образци [изглед галерия]


Зелена разновидност на берила; оцветен от хром или/и ванадий.
Смарагд — образец 0351
0351
Афганистан
Смарагд — образец 0353
0353
Афганистан
Смарагд — образец 0354
0354
Афганистан
Смарагд — образец 0355
0355
Афганистан
Смарагд — образец 0357
0357
Афганистан
Смарагд — образец 0594
0594
Афганистан

Смарагд — образци — 6
страница 1