English | Български

Ана Нахирнич-Бешкова
Ана Нахирнич-Бешкова

Ана Нахирнич-Бешкова

(асоцииран сътрудник)
телефон: (+381 64) 1227987; е-поща:

Родена на 27 декември 1987 г. в Крушевац, Сърбия.

Образование: биология, магистратура по екология, в момента докторант; специалност: ентомология, екология.


Област на научни изследвания

Таксономия, фаунистика, биогеография и екология на дневните пеперуди и пеперудите от семейство Zygaenidae и фаунистика на пеперудите от семейство Psychidae на Балканския полуостров.

Специализации и международно сътрудничество

Нещатен сътрудник при обработването на колекциите от семейство Zygaenidae при Tiroler Landesmuseen, Ferdinandeum Naturwissenschaftliche Abteilung, Innsbruck, Austria, през 2010, 2011, 2013, 2014 (11 седмици)
Доброволец при обработването на колекциите от семейство Zygaenidae при Националния природонаучен музей в София през 2014 (2 седмици)
Доброволец при обработването на колекциите от семейство Zygaenidae при Natural History Museum, London 2015 (2 седмици)

Tеренните проучвания

Сърбия (2005—), Македония (2010), Черна Гора (2011—), България (2013—).

Проекти

Zygaenidae на Балканския полуостров
Zygaena purpuralis complex (Insecta: Lepidoptera: Zygaenidae) (Synthesys: Виена и Берлин)

Членство

SEL — Societas Europaea Lepidopterologica

Най-нови публикации


Nahirnic-Beshkova, A., Beshkov, S., Kucherenko, E. E., Efetov, K. A., 2021. Theresimima ampellophaga (Bayle-Barelle, 1808) rediscovered in the Republic of North Macedonia by using sex attractant traps (Lepidoptera: Zygaenidae). — SHILAP Revta. lepid., 49 (193): 161—170. [PDF]

Beshkov, S., Nahirnić-Beshkova, A., 2021. Paracossulus thrips (Hübner, 1818) (Lep. Cossidae) re-discovered in Bulgaria with notes of some other surprising findings in the Dragoman Natura 2000 Protected Area. — Entomologist’s Rec. J. Var., 133: 22—30. [PDF]

Albu, V., Nahirnić-Beshkova, A., 2021. Contribution to the identities and distribution patterns of Zygaenidae (Lepidoptera) from Romania. — Historia naturalis bulgarica, 42: 25—30. [PDF] doi:10.48027/hnb.42.051

Abadjiev, S., Nahirnić-Beshkova, A., 2021. Type specimens of Zygaenidae in the National Museum of Natural History, Sofia (Lepidoptera). — Historia naturalis bulgarica, 42: 9—13. [PDF] doi:10.48027/hnb.42.031

Plant, C. W., Beshkov, S., Nahirnić, A., 2020. A new species of Elegia (Lepidoptera, Pyralidae, Phycitinae) from the Balkan Peninsula. — Nota Lepidopterologica, 43: 311—318. doi:10.3897/nl.43.54508 [PDF]

Jakšić, P., Nahirnić-Beshkova, A., 2020. New records of Zygaenidae (Lepidoptera) from Montenegro. — Historia naturalis bulgarica, 41: 91—94. [PDF] doi:10.48027/hnb.41.12001

Beshkov, S., Plant, C. W., Nahirnić, A., King, A., Jakšić, P., 2020. A contribution to knowledge of Balkan Lepidoptera: moths collected in May-June 2018 in Austria, Slovenia, Serbia, North Macedonia and Albania. — Entomologist’s Rec. J. Var., 132: 24—45. [PDF]

Beshkov, S., Plant, C. W., Nahirnić, A., 2020. A contribution to knowledge of the Balkan Lepidoptera: some species collected in Albania in August 2018. — Entomologist’s Rec. J. Var., 132: 129—152. [PDF]

Beshkov, S., Nahirnić, A., 2020. Contribution to the Knowledge of the Balkan Lepidoptera: Nocturnal Lepidoptera of Western Serbia (Lepidoptera). — Ecologica Montenegrina, 30: 93—112. doi:10.37828/em.2020.30.9 [PDF]

Beshkov, S., Nahirnić, A., 2020. Contribution to knowledge of the Balkan Lepidoptera (Lepidoptera: Macrolepidoptera). — Ecologica Montenegrina, 30: 1—27. doi:10.37828/em.2020.30.1 [PDF]


По-пълен списък на публикации — раздел e-Natura | Публикации на персонала