English | Български

Ана Нахирнич
Ана Нахирнич

Ана Нахирнич

(асоцииран сътрудник)
телефон: (+381 64) 1227987; е-поща:

Родена на 27 декември 1987 г. в Крушевац, Сърбия.

Образование: биология, магистратура по екология, в момента докторант; специалност: ентомология, екология.


Област на научни изследвания

Таксономия, фаунистика, биогеография и екология на дневните пеперуди и пеперудите от семейство Zygaenidae и фаунистика на пеперудите от семейство Psychidae на Балканския полуостров.

Специализации и международно сътрудничество

Нещатен сътрудник при обработването на колекциите от семейство Zygaenidae при Tiroler Landesmuseen, Ferdinandeum Naturwissenschaftliche Abteilung, Innsbruck, Austria, през 2010, 2011, 2013, 2014 (11 седмици)
Доброволец при обработването на колекциите от семейство Zygaenidae при Националния природонаучен музей в София през 2014 (2 седмици)
Доброволец при обработването на колекциите от семейство Zygaenidae при Natural History Museum, London 2015 (2 седмици)

Tеренните проучвания

Сърбия (2005—), Македония (2010), Черна Гора (2011—), България (2013—).

Проекти

Zygaenidae на Балканския полуостров
Zygaena purpuralis complex (Insecta: Lepidoptera: Zygaenidae) (Synthesys: Виена и Берлин)

Членство

SEL — Societas Europaea Lepidopterologica

Най-нови публикации


Plant, C. W., Beshkov, S., Nahirnić, A., 2020. A new species of Elegia (Lepidoptera, Pyralidae, Phycitinae) from the Balkan Peninsula. — Nota Lepidopterologica, 43: 311—318. doi:10.3897/nl.43.54508 [PDF]

Jakšić, P., Nahirnić-Beshkova, A., 2020. New records of Zygaenidae (Lepidoptera) from Montenegro. — Historia naturalis bulgarica, 41: 91—94. [PDF] doi:10.48027/hnb.41.12001

Beshkov, S., Plant, C. W., Nahirnić, A., King, A., Jakšić, P., 2020. A contribution to knowledge of Balkan Lepidoptera: moths collected in May-June 2018 in Austria, Slovenia, Serbia, North Macedonia and Albania. — Entomologist’s Rec. J. Var., 132: 24—45. [PDF]

Beshkov, S., Plant, C. W., Nahirnić, A., 2020. A contribution to knowledge of the Balkan Lepidoptera: some species collected in Albania in August 2018. — Entomologist’s Rec. J. Var., 132: 129—152. [PDF]

Beshkov, S., Nahirnić, A., 2020. Contribution to the Knowledge of the Balkan Lepidoptera: Nocturnal Lepidoptera of Western Serbia (Lepidoptera). — Ecologica Montenegrina, 30: 93—112. doi:10.37828/em.2020.30.9 [PDF]

Beshkov, S., Nahirnić, A., 2020. Contribution to knowledge of the Balkan Lepidoptera (Lepidoptera: Macrolepidoptera). — Ecologica Montenegrina, 30: 1—27. doi:10.37828/em.2020.30.1 [PDF]

Beshkov, S., Nahirnić-Beshkova, A., Kolev, I., Georgiev, D., 2020. Records of moths from the area of Stara Zagora City (Sarnena Gora Mts): literature review and a case study (Lepidoptera). — In: Georgiev, D., Bechev, D., Yancheva, V. (eds) Fauna of Sarnena Sredna Gora Mts, Part 1, ZooNotes, supplement 9: 142—158. [PDF]

Nahirnić, A., Beshkov, S., Kaynarov, D., 2019. New records of Adscita obscura (Zeller, 1847) (Lepidoptera, Zygaenidae, Procridinae) on the Balkan Peninsula. — Bull. Nat. Hist. Mus. Plovdiv, 4: 15—19. [PDF]

Beshkov, S., Nahirnić, A., 2019. A contribution to knowledge of the Balkan Lepidoptera: species collected in the autumn of 2018 in Albania (Macrolepidoptera with some Crambidae). — Entomologist’s Rec. J. Var., 131: 66—102. [PDF]

Beshkov, S., Nahirnić, A., 2019. A contribution to knowledge of Balkan Lepidoptera: some new and rare species for Albania and North Macedonia (Macrolepidoptera). — Entomologist’s Rec. J. Var., 131: 242—260. [PDF]


По-пълен списък на публикации — раздел e-Natura | Публикации на персонала