English | Български

Куратор: доц. д-р Стоян Лазаров; консултанти: д-р Христо Делчев, д-р Петър Берон

Адрес:
Национален природонаучен музей
бул. Цар Освободител 1
1000 София

е-поща:

Колекция Паякообразни животни (Arachnida)

Колекцията ‘Паякообразни животни (Arachnida)’ на НПМ е на над 120 години, а в нея са представени всичките разреди от паякообразни в света. Най-богатата в страната (а и на Балканите) е колекцията от паяци на бившия Институт по зоология, курирана и развита от д-р Делчев близо 50 години, понастоящем се съхранява в музея. Началото на тази колекция е поставено от д-р Пенчо Дренски и обхваща материали, събирани на територията на България, Гърция, Северна Македония, Сърбия, Турция, Туркмения, Мароко, Папуа Нова Гвинея, Китай, Виетнам, Индонезия, Лаос, Тунис и др. и съдържа над 200 типуса. Фаунистичните материали извън Балканския полуостров са събирани главно от д-р Петър Берон, който развива и обогатява и колекцията на Дренски от акари. Представителни са колекциите от Sarcoptiformes и Parasitiformes, като отделно са подредени и 112 типуса. Колекциите от скорпиони, псеудоскорпиони, опилиони, солифуги, амблипиги, уропиги, шизомиди и рицинулеи са също създадени и курирани от него. Депото, в което се съхранява колекцията, е обновено през 2013 г.