English | Български

Куратор: доц. д-р Николай Симов

Адрес:
Национален природонаучен музей
бул. Цар Освободител 1
1000 София

е-поща:

Колекция Ципокрили насекоми (Hymenoptera)

Колекция Ципокрили насекоми (Hymenoptera)

Колекцията от ципокрили насекоми съдържа 252 ентомологични кутии и включва основно бившите колекции на Н. Недялков, П. Дренски и Н. Атанасов. Освен това, тя съдържа и 60 кутии съхраняващи колекцията на Н. Балевски от сем. Braconidae. По груби сметки тази сбирка съхранява около 50000 екземпляра.