English | Български

Куратор: доц. д-р Николай Симов

Адрес:
Национален природонаучен музей
бул. Цар Освободител 1
1000 София

е-поща:

Колекция Полутвърдокрили насекоми (Hemiptera)

Колекция Полутвърдокрили насекоми (Hemiptera)

Колекцията от полутвърдокрили насекоми включва материали събирани от Д. Йоакимов, Н. Недeлков, А. Дреновски и П. Дренски, в първата половина на XX век. Има и някои материали събирани и определени от М. Йосифов от Азия. Сбирката съдържа и постъпления (предимно спиртни материали) от различни тропически области, събрани от П. Берон, както и материали от Европа (предимно от Балканския п-в), Кавказ, Средна Азия и Виетнам събирани от Н. Симов.

В колекцията от Hemiptera съдържа над 100 ентомологични кутии с около 15000—20000 екземпляра, включително 25 типуса.