English | Български

Куратор: доц. д-р Борислав Георгиев

Адрес:
Национален природонаучен музей
бул. Цар Освободител 1
1000 София

е-поща:

Колекция Кожестокрили насекоми (Dermaptera)

Почти целият материал от Dermaptera е събран в резултат на експедициите на П. Берон от България и от много други страни от различни континенти, предимно в техните екваториални, тропични и субтропични райони, но също така и от средиземноморския регион. Кожестокрилите насекоми се съхраняват в около стотина епруветки със спирт и съдържа над 2000 екземпляра, включително и един типус (Diplatys beroni Brindle, 1982). Част от материала, събран от тропичните райони на Африка, Азия, Южна Америка и Нова Гвинея, е определен от А. Бриндл в периода до 1985 г. През 2015 г. част от този определен материал (предимно от Нигерия, Непал и Шри Ланка) е публикуван от П. Берон. Голяма част от пробите с Dermaptera остават все още неопределени.