English | Български

Публикации на персонала

Николай Спасов [публикации] (6)

Спиридонов, Ж., Спасов, Н., Милева, Л., 1982. Нови сведения за разпространението на уралската улулица (Strix uralensis) и пернатоногата кукумявка (Aegolius funerus L.) в България. — In: National Theoretical Conference on Preservation and Reproduction of the Environment, 1—5 November 1982. Sofia, Bulg. Acad. Sci., pp. 341—343.

Спасов, Н., 1982. Фосили на алпийския козирог и гигантския елен в България и ролята на рогата при гигантския елен. — Природа, София, 5: 21—27.

Spassov, N., 1982. The ‘Bizarre’ dorsal plates of the stegosaurs: Ethological Approach. — Comptes rendus de l’Academie Bulgare des Sciences, 3: 367—370.

Spassov, N., 1982. Evoljuzia i razprostranenie na stepnia i chernia por. — Priroda, Sofia, 6:32—39.

Спиридонов, Ж., Спасов, Н., 1981. Находище на пернатоногата кукумявка (Aegolius funereus L.) в Стара планина. — Орнитологичен бюлетин, Инст. по зоология - БАН, 10: 30—32.

Spassov, N., 1980. Sresta li se hermelina (Mustela erminea L.) v Bulgaria? — Priroda, Sofia, 3: 96—98.

Боев, Н., Спасов, Н., 1980. 'Снежният човек' — между шума на евтината сензация и научната истина. — Природа и знание, 2: 13—15. [PDF]

Спиридонов, Ж., Спасов, Н., Милева, М., 1979. Ново находище на уралската улулица (Strix uralensis Pallas). — Орнитологичен бюлетин, Инст. по зоология - БАН, 6: 22—25.

Spassov, N., 1979. Sexual selection and the evolution of horn-like structures of Ceratopsian dinosaurs. — Palaeontology, Stratigraphy, Lithology, 11: 37—48.

Spassov, N., 1979. Sexual selection and evolution of intraspecific display means in baboons (Primates, Cercopithecidae). — Comptes rendus de l’Academie Bulgare des Sciences, 32 (2): 225—228.

Spassov, N., 1978. Sexual selections and evolution of intraspecifc means in some baboon species (Primates). — II Congresus Theorilogicus Internationalis. Abstracts of papers. Brno.


— 261 публикации
първа предишна страница 6 от 6