Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Плеонаст


Селектор за бърза навигация

Плеонаст

Междинна разновидност от серията херцинит-шпинел, богат на желязо шпинел или богат на магнезий херцинит. Често наричан черен шпинел.

Виж:

Материал от ‘Хранилище’

12 образци: 0384 — 0.13 ct, Китай; 0385 — 0.14 ct, Китай; 0463 — 1.41 ct, Тайланд, Канчанабури, Бо Флои; 0442 — 1.29 ct, Тайланд, Канчанабури, Бо Флои; 0648 — 1.08 ct, Тайланд, Канчанабури, Бо Флои; 0650 — 0.93 ct, Тайланд, Канчанабури, Бо Флои; 0666 — 1.42 ct, Тайланд, Канчанабури, Бо Флои; 0670 — 1.58 ct, Тайланд, Канчанабури, Бо Флои; 0665 — 1.88 ct, Тайланд, Канчанабури, Бо Флои; 0671 — 1.38 ct, Тайланд, Канчанабури, Бо Флои; 0672 — 1.36 ct, Тайланд, Канчанабури, Бо Флои; 0673 — 0.73 ct, Тайланд, Канчанабури, Бо Флои.


Изглед галерия