Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Плеонаст


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Плеонаст — образци [изглед галерия]


Междинна разновидност от серията херцинит-шпинел, богат на желязо шпинел или богат на магнезий херцинит. Често наричан черен шпинел.
Плеонаст — образец 0384
0384
Китай
Плеонаст — образец 0385
0385
Китай
Плеонаст — образец 0463
0463
Тайланд
Плеонаст — образец 0442
0442
Тайланд
Плеонаст — образец 0648
0648
Тайланд
Плеонаст — образец 0650
0650
Тайланд
Плеонаст — образец 0666
0666
Тайланд
Плеонаст — образец 0670
0670
Тайланд
Плеонаст — образец 0665
0665
Тайланд
Плеонаст — образец 0671
0671
Тайланд

Плеонаст — образци — 12
страница 1 от 2 следваща последна