Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Планински кристал


Селектор за бърза навигация

Планински кристал

Прозрачната, безцветна, разновидност на кварца.

Виж:

Материал от ‘Хранилище’

24 образци: 0408 — 0.52 ct, без данни за находище; 0379 — 5.21 ct, без точно находище [Африка]; 0589 — 5.02 ct, без точно находище [Африка]; 0172 — 1.98 ct, без точно находище [Африка]; 0291 — 1.40 ct, без данни за находище; 0316 — 1.56 ct, без точно находище [Африка]; 0189 — 2.42 ct, без точно находище [Африка]; 0752 — 11.03 ct, Бразилия; 0758 — 19.19 ct, Бразилия; 0420 — 0.47 ct, България, Смолян, Мадан, Pb-Zn находище Крушев дол, 41.44577° с. ш. 24.93477° и. д.; 0300 — 326.60 ct, без точно находище [Африка]; 0197 — 4.42 ct, без данни за находище; 0301 — 2.50 ct, Бразилия; 0206 — 0.51 ct, България, Смолян, Мадан, Pb-Zn находище Крушев дол, 41.44577° с. ш. 24.93477° и. д.; 0303 — 1.85 ct, без точно находище [Африка]; 0304 — 2.50 ct, България, Смолян, Мадан, Бориева [река]; 0680 — 0.13 ct, България, Кърджали, Крумовград, Източни Родопи, Яраклитепе, 41.50262° с. ш. 25.644925° и. д., 444 m; 0709 — 0.27 ct, България, Кърджали, Крумовград, Източни Родопи, Яраклитепе, 41.50262° с. ш. 25.644925° и. д., 444 m; 0191 — 1.36 ct, без точно находище [Африка]; 0246 — 1.70 ct, без данни за находище; 0539 — 5.71 ct, без точно находище [Африка]; 0616 — 5.70 ct, България, Смолян, Мадан, Pb-Zn находище Крушев дол, 41.44577° с. ш. 24.93477° и. д.; 0755 — 0.69 ct, България, Смолян, Мадан, Pb-Zn находище Крушев дол, 41.44577° с. ш. 24.93477° и. д.; 0762 — 0.46 ct, България, Смолян, Мадан, Pb-Zn находище Крушев дол, 41.44577° с. ш. 24.93477° и. д..


Изглед галерия