Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Хранилище > Планински кристал


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен

Планински кристал — образци [изглед галерия]


Прозрачната, безцветна, разновидност на кварца.
Планински кристал — образец 0408
0408
без точно находище
Планински кристал — образец 0379
0379
Африка
Планински кристал — образец 0589
0589
Африка
Планински кристал — образец 0172
0172
Африка
Планински кристал — образец 0291
0291
без точно находище
Планински кристал — образец 0316
0316
Африка
Планински кристал — образец 0189
0189
Африка
Планински кристал — образец 0752
0752
Бразилия
Планински кристал — образец 0758
0758
Бразилия
Планински кристал — образец 0420
0420
България

Планински кристал — образци — 24
страница 1 от 3 следваща последна