Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Индошинит


Селектор за бърза навигация

Индошинит

Тип тектит, срещащ се в Югоизточна Азия.

Виж:

Материал от ‘Хранилище’

1 образец: 0729 — 1.21 ct, без данни за находище.


Изглед галерия