Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Тектит


Селектор за бърза навигация

Тектит

Разновидности | Имена:

Природно стъкло, образувано от въздействието на удар на метеорит и топене на местната скала.

Виж:

Материал от ‘Хранилище’

1 образец: 0729 — 1.21 ct, без данни за находище.


Изглед галерия