Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Тигрово око


Селектор за бърза навигация

Тигрово око

Скала; популярно име за разновидност на кварца; с открояващ се ефект котешко око, вследствие на паралелно срастване на кварцови кристали и променени амфиболни влакна, които са превърнати най-вече в лимонит.

Виж:

Материал от ‘Хранилище’

1 образец: 0618 — 33.24 ct, без данни за находище.


Изглед галерия