Гемология
English | Български


Селектор за изглед галерия

Селектор за цвят
Опростена цветна схемачервеноранжево-червенчервеникавооранжеворанжеворанжево-жълтжълтзеленикавожълтжълтеникавозеленлеко жълтеникаво зелензеленмного леко синкаво зеленсинкавозеленмного наситено синкаво зелензелено-син или синьо-зеленмного наситено зеленикаво синмного леко зеленикаво синсинвиолетово-синсинкавовиолетоввиолетовсинкавопурпуренпурпуренчервеникавопурпуреннаситено пурпурно червенлеко пурпурно червенбезцветенсивчерен
Тигрово око — образец 0618, снимка © НПМ
Тигрово око — образец 0618, снимка © НПМ

Тигрово окообразец 0618

Произход

без данни за находище
Данни

Тегло: 33.24 ct; размери: 30.10 | 22.13 | 6.82 mm; форма: круша; цвят: умерено оранжев; много леко кафеникав; чистота: непрозрачен; шлифовка: средна; третиране: никакво.
Бележки

Чист образец; шлифовка стил кабошон.

Още информация от ‘Класификация’


Скала; популярно име за разновидност на кварца; с открояващ се ефект котешко око, вследствие на паралелно срастване на кварцови кристали и променени амфиболни влакна, които са превърнати най-вече в лимонит.