Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Доломит


Селектор за бърза навигация

Доломит

Клас: Карбонати (Нитрати)
Група: Доломит

Формиран от диагенеза или хидротермален метасоматизъм на варовик; основен компонент на някои контактни метаморфни скали и мрамори; скалeн примес в хидротермални жили, в карбонатити и ултрамафични скали (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са много редки.
Доломит — образец 0165
Доломит — образец 0165, снимка © НПМ

Оригинално описание: ‘dolomie’ Saussure, H. B., 1792. Analyse de la dolomie — Observations sur la Physique, sur l’Histoire Naturelle et sur les Arts 40: 161—173 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: Италия.

Типов материал: неизвестен.

Етимология: наименуван в чест на френския геолог и природоизпитател Деодат де Доломю.

Разпространение: основен скалообразуващ минерал, изобилен в целия свят; някои находища за фини образци включват: Бразилия: Баия, Брумадо; Германия: Саксония, Фрайберг; Косово: Косовска Митровица, Трепча; Мексико: Чиуауа, Наика; Швейцария: долината Бин, Ленгенбах (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

CaMg(CO3)2

Основни елементи: въглерод (C), кислород (O), магнезий (Mg), калций (Ca).

Кристални данни

Кристалография: тригонална — ромбоедричен. Кристален хабитус: кристалите обикновено комбинации от {1011} и {1120}, плоски по {0001}, може да проявяват извити повърхности, до 20 cm; агрегати с форма на седло, стълбовидни, зърнести, масивни. Срастване: с {0001}, {1010} или {1120} като равнина на срастване, често като прости контактни двойници и в комбинации; ламелни по {0221} (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: по {1011}, съвършена (Anthony et al., 2001—2005). Лом: полумидест (Arem, 1987: 84). Издръжливост: крехък (Arem, 1987: 84). Твърдост: 3.5—4 (Arem, 1987: 84). Плътност: 2.8—2.95 g/cm3 (Lazzarelli, 2012). Луминесценция: може да флуоресцира в бяло до розово под ултравиолетова светлина; триболуминесцентен (Anthony et al., 2001—2005).

Оптични свойства

Цвят: безцветен, бял, жълт, кафяв, бледорозов; безцветен при преминаваща светлина (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до полупрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен до перлен (Anthony et al., 2001—2005). Показател на лъчепречупване: 1.498—1.681 — анизотропен [едноосен (-)] (Lazzarelli, 2012). Двойно лъчепречупване: 0.179—0.181. Разсейване: много силно (Anthony et al., 2001—2005). Плеохроизъм: няма.

Материал от ‘Хранилище’

1 образец: 0165 — 3.73 ct, Бразилия, Баия, Брумадо.


Изглед галерия