Гемология
English | Български
Къде съм? > Начало > Класификация > Бастнезит


Селектор за бърза навигация

Бастнезит

Клас: Карбонати (Нитрати)
Група: Бастнезит

Най-честият минерал със съдържание на редки земни елементи, обикновено хидротермален, въпреки че са известни и първични магмени находища; в гранит и алкални сиенити и пегматити; в карбонатити (Anthony et al., 2001—2005). Фасетираните образци са много редки.

Оригинално описание: ‘Bastnaesite’ Huot, J. J. N., 1841. Genre. Lanthane. 2 Espèce, Bastnaesite — Manuels-Roret. Nouveau Manuel Complet de Minéralogie, Paris: 296 [виж в ‘Библиотека’].

Типово находище: мини Бастнес, Шинскатебери, лен Вестманланд, Швеция.

Типов материал: Природонаучен музей, Стокхолм, Швеция, 23:0476 (Anthony et al., 2001—2005).

Етимология: по типовото му находище в мините Бастнес, Швеция и съдържанието на церий.

Разпространение: Афганистан: Конар; Бурунди; Замбия; Канада: Квебек, Мон-Сен-Илер; Китай: Вътрешна Монголия; Мадагаскар; Пакистан: пл. Заги; САЩ: Калифорния, окръг Сан Бернардино; Танзания; Турция: до Ескишехир; Швеция: мини Бастнес (Anthony et al., 2001—2005).

Химия

Ce(CO3)F

Основни елементи: въглерод (C), кислород (O), флуор (F), церий (Ce).

Кристални данни

Кристалография: хексагонална — дитригонално-бипирамидален. Кристален хабитус: често в плосковидни кристали до такива с еднакви стени, до 20 cm; зърнести, масивни (Anthony et al., 2001—2005).

Физични свойства

Цепителност: по {1010}, неясна; {0001}, дели се, ясна до съвършена (Anthony et al., 2001—2005). Лом: неравен (Anthony et al., 2001—2005). Издръжливост: крехък (Anthony et al., 2001—2005). Твърдост: 4—4.5 (Lazzarelli, 2012). Плътност: 4.78—5.2 g/cm3 (Lazzarelli, 2012). Луминесценция: няма. Радиоактивност: GRapi 60386.61. Други: силно пиезоелектричен; катоднолуминесцентен (Anthony et al., 2001—2005).

Оптични свойства

Цвят: восъчножълт, медножълт, червеникавокафяв; при преминаваща светлина бледожълт до безцветен (Anthony et al., 2001—2005). Прозрачност: прозрачен до полупрозрачен (Anthony et al., 2001—2005). Блясък: стъклен до маслен (Anthony et al., 2001—2005). Показател на лъчепречупване: 1.72—1.82 — анизотропен [едноосен (+)] (Lazzarelli, 2012). Двойно лъчепречупване: 0.1. Разсейване: няма данни. Плеохроизъм: слаб (Anthony et al., 2001—2005).

Материал от ‘Хранилище’

1 образец: 0280 — 0.75 ct, Афганистан.


Изглед галерия